Home

Univerzita pavla jozefa šafárika v košiciach odbory

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice Slovenská republika. Telefón: +421(0)55 / 234 1100 +421(0)55 / 62 226 08: e-mail: rektor@upjs.sk : Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. Tlačový referent a hovorca UPJŠ e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk tel.: 055 234 2137, mob.: 0905 385 911 : Ochrana osobných údajov: webmaster@upjs.sk. Posledná aktualizácia: 19.10.2020. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzitná knižnica Moyzesova č. 9 040 01 Košice Slovenská republika. Sekretariát: tel.: +421 55 2341608 VoIP: 1608 kniznica@upjs.sk. ISIL SK-3KADAA0028

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta. Web stránka. Vyhľadávanie zamestnanca. Telefónny zoznam. Univerzita; Filozofická fakulta. Fakulta; Vnútorný systém hodnotenia kvality; Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ ; Domáce a zahraničné projekty ; Konferencie a semináre; Partnerská škola/Partnerská organizácia; Présentation; Informationen über. Štúdium v zahraničí ; Veda a výskum; Katalóg vysokých škôl. Katalóg vysokých škôl; Katalóg fakúlt; Katalóg študijných odborov; Katalóg študijných programov; Študijné odbory a programy. Katalóg študijných programov; Katalóg študijných odborov; Vyhľadávanie študijných odborov a programov; Kalendár akcií. Termíny dní otvorených dverí; Termíny podávania pr Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekár ska fakulta Informa čný list predmetu Kód: 5138700 Názov : Ošetrovate ľstvo I. - 1 Študijný program: Ošetrovate ľstvo Garantuje : doc. PhDr. Zamboriová Mária, PhD. Zabezpe čuje : PhDr. Jana Raková Mgr. Mária Sováriová Soósová Obdobie štúdia predmetu: 1. semester Forma výu čby (prednáška,seminár,lab.cvi čenia.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Ústav anatómie Slovenská anatomická spoločnosť Slovenská lekárska spoločnosť 23. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ Košice, máj 2020 Zborník vedeckých prá Vaša pozícia: Úvodná stránka → Katalóg vysokých škôl → Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (šk. rok 2012/13) Šrobárova 2, 041 80 Košice, www.upjs.sk. Lekárska fakulta. Študijné odbory: ošetrovateľstvo, fyzioterapia. prihlášky: do 29. 2. prijímačky: od 18. do 22. 6. poplatok: 50 eur na jeden Študijný program, 40 eur pri podaní elektronickej prihlášk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (slovensky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) je slovenská univerzita v Košicích. Historie. Univerzita vznikla v roce 1959 sloučením poboček Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a filosofické fakulty (vznikla z filologické fakulty Vyšší školy pedagogické v Prešově). Tím tak navázala na historick UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Filozofická fakulta Katedra aplikovanej etiky HODNOTA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA V KONOTÁCIÁCH POSTMODERNY Marián Bednár Košice 2020. Hodnota ľudského života v konotáciách Postmoderny Vedecká monografia . Autor: PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. Vedecká redaktorka: Doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied Základné laboratórne cvičenia z anorganickej chémie Zuzana Vargová Miroslav Almáši Juraj Kuchár Jana Dinajová Košice 2019. KEGA projekt číslo 008UPJŠ-4/2018 Základné laboratórne cvičenia z anorganickej chémie Vysokoškolský učebný text Autori: doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekár ska fakulta Informa čný list predmetu Kód: Názov : Základy ošetrovate ľstva a prvá pomoc Študijný program: Garantuje : Zabezpe čuje : MUDr. Marek Pytliak, PhD. Doc. PhDr. Mária Zamboriová,PhD. Obdobie štúdia predmetu: semester Forma výu čby (prednáška,seminár,lab.cvi čenia, klinické cvi čenia): prednáška, cvi.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (skr.UPJŠ) je slovenská univerzita so sídlom v Košiciach.Táto verejná vysoká škola bola založená v roku 1959 a je tak druhou najstaršou klasickou univerzitou na území Slovenska.Nesie meno slovenského básnika, historika a univerzitného profesora Pavla Jozefa Šafárika, zakladateľa vedeckej slavistiky Odbory školy: 1. stupeň * Právo 2. stupeň * Právo. Oznam školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len Univerzita) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kosice, Slovakia. 8.3K likes. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k najstarším a zároveň najkvalitnejším klasickým univerzitám na Slovensku Rektor UPJŠ v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2021/2022 v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Established in 1959, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Pavol Jozef Šafárik University in Košice) is a non-profit public higher-education institution located in the urban setting of the small city of Košice (population range of 50,000-249,999 inhabitants), KoSice

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Mánesova 23 043 52 Košice Slovenská republika Sekretariát: IP: +421 55 2341676 Vrátnica: IP: +421 55 2341667 Telefón: 055/6331556 e-mail: botgard@upjs.s UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Filozofická fakulta KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Autor: Mgr. Zuzana Buráková Názov: English for Students of Geography and Ecology Rozsah strán: 55 Elektronický vysokoškolský u čebný text pre Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Za odbornú a jazykovú stránku tohoto vysokoškolského u čebného textu zodpovedá autor. Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice tel.: +421 55 234127 Kancelária ECo-C UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice. tel.: +421 55 2341540 eco-c@ upjs.s

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Informačný list predmetu Kód: ULI/IBSF-FM/10 Názov: Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii Študijný program: Fyzioterapia Garantuje: RNDr. Jozefína Petrovičová, PhD. Zabezpečuje: Ústav lekárskej informatiky Obdobie štúdia predmetu: 2 Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia, klinické cvičenia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Študentské domovy a jedálne Medická 6 040 11 Košice Slovenská republika. Posledná aktualizácia: 14.09.2020 . O univerzite. Základné informácie; História; Vnútorný systém kvality ; Orgány; Archív aktualít; Informácie pre verejnosť; Mapa stránok; Štúdium. Pre uchádzačov; Doktorandské štúdium; ERASMUS+; Uznávanie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach :: VysokeSkoly

 1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav informatiky ŠTudentská Recesistická Konferencia MODEL modelumodelu e-vzdelávania budúcich, súčasných aj bývalých učiteľov prírodovadných a počítacích predmetov na našej zlatej Safari University V Košiciach 23.4.2004 Ľubomír Šnajder študent 21.ročníka . Vážené Spektability, Honorability.
 2. Kancelária ECDL ATC SK011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice. tel.: +421 55 2341287 ecdl @ upjs.s
 3. univerzita pavla jozefa ŠafÁrika v koŠiciach lekárska fakulta sprÁva o Èinnosti 201
 4. Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta. Katedra trestného práva. Skúšobné otázky z predmetu: Trestné právo procesné . 2005/2006 . Predmet trestného konania, trestné konanie, trestné stíhanie. Predbežné (prejudiciálne) otázky. Pôsobnosť Trestného poriadku. Neprípustnosť trestného stíhania. Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb.
 5. istra školstva Branislava Gröhlinga na Univerzite Pavla Jozefa.
 6. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Lekárska fakulta ÁA ČINNOSTI 2015. OBSAH I. HLAVNÉ POSLANIE UPJŠ LEKÁRSKEJ FAKULTY..5 II. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA.....6 Organizačné členenie fakulty.....6 Orgány akademickej samosprávy UPJŠ Lekárskej fakulty.....8 Akademický senát UPJŠ Lekárskej fakulty..8 Dekan UPJŠ Lekárskej fakulty.....9 Vedecká rada UPJŠ.
 7. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Filozofická fakult

Lekárska fakulta. Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004. Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,ABA,ABB) Počet záznamov: 4. AAB Vede Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pridať medzi obľúbené Obľúbené. Eduworld SK. Forma štúdia: denná Stupeň štúdia: I. stupeň Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk Zameranie: Prírodné vedy, Sociálne a behaviorálne vedy. 0 z 5 0 ľudí hodnotilo tento program Chcem hodnotiť. O programe. Poplatky. Ďalšie informácie. Kontakt. O programe Absolvent medziodborového. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Informa čný list predmetu Kód: 5138700 Názov: Ošetrovate ľská komunikácia v nemeckom jazyku Študijný program: Ošetrovate ľstvo Garantuje: doc. PhDr. Zamboriová Mária, PhD. Zabezpe čuje : doc. PhDr. František Šimon, CSc. PhDr. Emília Orságová, CSc

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta ‐ 2015/2016 Obsah Príhovor dekana UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakult Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgii. Školiteľka: MUDr. Janka Jenčová, PhD. Témou diplomovej práce je hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. Práca je rozdelená do dvoch častí teoretickej a empirickej. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zadania, seminárky a projekty z: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2011 — 2011 Doctor of Law (JUDr.) Univerzita 'Pavla Jozefa Šafárika' v Košiciach 2005 — 2010 Master degree, law Gymnázium Gitaltovce 1997 — 2005 Experience Exekútorský úrad March 2015 - Present Exekútorský úrad JUDr Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr.PF UPJŠ) je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie a uskutočňuje vedecký výskum v biológii, matematike, fyzike, informatike, chémii, geografii a vo všeobecnej ekológii.. Na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie fakulty s prírodovedných zameraním a dlhodobo zaznamenáva.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Zoznam škôl

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest: - 3 miesta výskumného pracovníka na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF v Košiciach Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky Vitajte na stránke Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UGE). Nájdete nás aj na facebooku. Veda a výskum. Štúdium: Na stránke prezentujeme odborné zameranie pracovníkov ÚGE, výskumné aktivity a riešené projekty. Stránka je určená aj pre záujemcov o štúdium geografie, súčasných študentov a absolventov. Podrobnosti. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (skratka FF UPJŠ) je jednou z piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v skupine študijných odborov (vysokoškolského vzdelávania SR) výchova a vzdelávanie, humanitné vedy a umenie a sociálne, ekonomické a právne vedy

Lekárska fakulta. Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005. Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,ABA,ABB) Počet záznamov: 4 . AAB Ved Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín (1) Trnavská univerzita v Trnave (0) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (1) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (1) Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Ko (0) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1) Prešovská univerzita v Prešove (1) Univerzita Pavla. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kosice, Slovakia. 8.1K likes. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k najstarším a zároveň najkvalitnejším klasickým univerzitám na Slovensku Študenti hodnotili kvalitu výučby, ubytovanie, stravovanie ako aj prácu študijných referentov na svojej fakulte. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) získala od študentov celkové hodnotenie A - výborné. Zisti, čo všetko študenti UPJŠ hovoria o svojej škole UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH LEKÁRSKA FAKULTA KONCEPTUALIZÁCIA A MERANIE ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI A JEJ VYUŽITIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE Dizertaná práca Študijný program: Študijný odbor: Školiace pracovisko: Školiteľ: Ve rejné zdravotníctvo 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Ústav psychológie zdravia Mgr. Peter Kolarčik, PhD. Košice 2018 Mgr. Eva epová.

Ako funguje naše srdce?„Matematické hlavičky“ majú za sebou letné sústredenia

UPJŠ odporúča fakultám okrem výnimiek dištančnú formu výučb

2 Publikácia vychádza ako výstup aktivity 1.2 Tvorba a inovácia študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v rámci dopytovo-orientovaného projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV), ITMS 26110230101 Dňa 15. mája 2020 navštívil úradujúci minister školstva Branislav Gröhling Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedenie UPJŠ ho vo svojich priestoroch prijalo prvýkrát od nástupu do úradu a rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. ministrovi Gröhlingovi priblížil súčasný stav ako aj rozvojové priority univerzity Academia.edu is a place to share and follow research Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice Slovenská republika. Telefón: +421(0)55 / 234 1100 +421(0)55 / 62 226 08: e-mail: rektor@upjs.sk : Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. Tlačový referent a hovorca UPJŠ e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk tel.: 055 234 2137, mob.: 0905 385 911 : Ochrana osobných údajov: webmaster@upjs.sk. Posledná aktualizácia: 17.09.2020.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor

Zdroj: bigstockphoto.com. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má za sebou pomerne úspešný rok. V roku 2012 nemala žiaden zásadný finančný problém, až na otázku nedoriešených vlastníckych vzťahov v súvislosti s pozemkami pod Botanickou záhradou UPJŠ, ktoré chce jej vlastník (Rád Dominikánov) predať, pričom UPJŠ hľadá zdroje na ich odkúpenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice. Gefällt 4.693 Mal. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach / Website..

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog nakladatelství > U > Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Je to tretia najväčšia slovenská univerzita podľa počtu fakúlt. PU bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 1997. V priebehu svojej existencie sa PU vypracovala na modernú a dynamickú univerzitu s pedagogicko-výskumnými pracoviskami.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH FILOZOFICKÁ FAKULT UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH. Botanická záhrada. Web stránka. Vyhľadávanie zamestnanca. Telefónny zoznam . Univerzita; Botanická záhrada. Aktuality; Konferencia, 70 rokov BZ UPJŠ / Conference, 70 years of Botanical Garden; Univerzitné pracoviská. Ústav telesnej výchovy a športu; Botanická záhrada; Univerzitná knižnica; Centrum informačných a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ondavská 21 040 11 Košice Slovenská republika Sekretariát: tel:. +421 55 2341604 e-mail: utvs@upjs.sk. Posledná aktualizácia: 05.06.2020 O univerzite. Základné informácie; História; Vnútorný systém kvality; Orgány; Archív aktualít; Informácie pre verejnosť; Štúdium. Pre uchádzačov; Doktorandské štúdium; ERASMUS+.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovné miesto: Odborný pracovník pre obchodné činnosti TIP-UPJŠ Stretnutie s expertmi z Joint Research Center a Euróej komisie na pôde UPJ UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH PRÁVNICKÁ FAKULTA ISBN 978-80-8152-765-4 Ochrana zamestnanca perspektívou 4.0 priemyselnej revolúcie Milena Barinková (ed.) ZBORNÍK P RÍSP E VK O V Košice 201 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VIZUALIZÁCIA ASOVO-ORIENTOVANÝCH DÁT V HONEYNETE ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Študijný program: Informatika Pracovisko (katedra/ústav): Ústav informatiky Vedúci práce: RNDr. JUDr. Pavol Sokol Košice 2015 Lenka KLEINOV

V prvej časti sa nachádzajú pracovné listy k prvému tematickému celku. 5 1 Prirodzené čísla 1.1 Matematické rozprávky - hra s číslom 1.1.1 Rozprávka o kráľovi, ktorý chcel chytiť mesiac Dávno, pradávno ţil krá , ktorý si vzal do hlavy, ţe sa dotkne mesiaca. Dumal a dumal, ako to urobiť. Prestal sa aj o krajinu starať, ani v noci nemal pokoj, čo si lámal hlavu, ako. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied Zborník abstraktov z III. konferencie študentov a žiakov k projektovej sú ťaži k témam trvalo udržate ľného rozvoja: Chémia potravín, ich bezpe čnos ť a zdravie Cyklické procesy, recyklácia Nové a obnovite ľné zdroje energie . Závere čná konferencia je realizovaná v ďaka.

Bakalárske študijné programy a odbory :: Filozofická

eZakazky - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Verejné zákazky. Neboli nájdené žiadne zákazky. Dynamické nákupné systémy. Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ; 5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva: 25.05.2022 23:55: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 35484-MUT Laboratórne prístroje: 15.01.2024 09:00: Univerzita Pavla Jozefa. 1 Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Katedra financií Letná 9, 042 00 Košice, tel.055 602 26 65, lenka.horvathova@tuke.sk 2 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice Abstract Taxes and tax revenues of the governmental levels are in each countr

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Škola

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Britské a americké štúdiá 3. stupeň , E, Anglick V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl. MENU. Registrácia školy. Študijné odbory. Dni otvorených dverí . Diskusia. Články. Testy. Akú školu hľadáte? Kategórie. Odbory. Lokalita. Materská škola. Základná škola. Stredná škola. Jazyková škola. Vyššia odborná škola. Vysoká škola. Iná, špecifická škola. Zobraziť všetky študijné odbory » Vyberte kraj. Vaša pozícia: Úvodná stránka → Katalóg vysokých škôl → Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích - Wikipedi

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ústav informatiky Zadanie záverečnej práce rozširujúceho štúdia Meno a priezvisko študenta: PaedDr. Jarmila Očkaiková Študijný program: Informatika Názov: Fyzická geografia pre 5. ročník základnej školy Cieľ: 1. Preskúmať možnosti použitia. Organizácia: Kontaktné údaje: Web: Univerzitná knižnica: Moyzesova 9, Košice, 040 01: www.upjs.sk/kniznica: Zodpovedné osoby za EPC: Kontaktné údaj Centrum celoživotného vzdelávania apodpory projektov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice tel.: +421 55 234127 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice - mestská časť Staré Mesto. Profil na FinState IČO 00397768 IČ DPH SK2021157050 Zamestnancov 1501 Vznik subjektu.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Slovensku a v zahraniþí. Diplomová práca. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy. Študijný program: Euróa verejná správa. Študijný odbor: Verejná politika a verejná správa. Košice, 2018, 90 s Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice Telefón: +421 (0) 55 /62 226 08 Fax: +421 (0) 55 / 622 81 09 e-mail: rektor@upjs.sk Elektronická prihláška: e-prihlaska.upjs.sk (zdroj: Archív univerzity) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nechýbala na dvoch významných podujatiach 30.04.2018 Informačné stánky UPJŠ v Košiciach ste počas dní od 23. do 25. apríla 2018 mohli vidieť hneď na dvoch zaujímavých podujatiach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Kosice, Slovakia. 5K likes. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach / Website..

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - VysokeSkoly

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH NÁZOV FAKULTY NÁZOV PRÁCE PODNÁZOV PRÁCE Označenie práce Študijný program: názov Študijný odbor: číslo a názov Školiace pracovisko: názov Školiteľ: meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly Konzultant: meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly Miesto a rok predloženia práce. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Informa čný list predmetu Kód: 5138700 Názov : Pedagogika v ošetrovate ľstve I. Študijný program Ošetrovate ľstvo Garantuje : doc. PhDr. Zamboriová Mária, PhD. Zabezpe čuje : PhDr. Libuša Tirpáková,PhD. Obdobie štúdia predmetu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pridať medzi obľúbené Obľúbené. Eduworld SK. Navštívte web univerzity. Šrobárova 2 041 80 Košice Slovenská republika. 055/234 1162. Zastupujete túto školu? Aktualizujte Vaše údaje tu. Profil univerzity. Fakulty. Galéria. Zahraničná spolupráca. Kontakt. Profil univerzity V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku.

Katalóg vysokých škôl :: VysokeSkoly

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Pokyn dekana pre. organizovanie rigoróznych skúšok §1. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Fakulte verejnej správy (ďalej len fakulta) vykonávajú v zmysle ustanovení §53 ods.8 a 9 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Kosice, Slovakia. 4,7 хил. харесвания. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v.. Knihy z vydavateľstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Martinuse. Skvelý zákaznícky servis, zľavy a akcie. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podľa aktuálne zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities umiestnila na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe. V rámci posudzovania slovenských univerzít je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku. Oproti minulému roku sa univerzita zlepšila v súhrnnom. The Linked Data Service provides access to commonly found standards and vocabularies promulgated by the Library of Congress. This includes data values and the controlled vocabularies that house them. Datasets available include LCSH, BIBFRAME, LC Name Authorities, LC Classification, MARC codes, PREMIS vocabularies, ISO language codes, and more

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA KALIBRÁCIA SIETE ZARIADENÍ PRE PRIRODZENÚ INTERAKCIU Diplomová práca Študijný program: Informatika Študijný odbor: 9.2.1. Informatika Školiace pracovisko: Ústav informatiky Vedúci práce: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. Konzultant: RNDr. Matej Nikorovič. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prírodovedecká fakulta. Java aplety vo vyučovaní matematiky na strednej škole . Záverečná práca dištančného kurzu Využitie Internetu vo vyučovaní . 2006 RNDr. Viera Švedová ÚVOD. Ovládanie informačných a komunikačných technológií (IKT) a ich aktívne využívanie je jednou z kľúčových kompetencií, ktoré sa. Akreditácie v oblasti vysokého školstva; Prehľad udelených akreditácií; Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 03. novembra 200

 • Game of thrones eiserner thron kaufen.
 • Bundeswehreinsatz mali 2017.
 • Bed breakfast de.
 • Misshandeln definition.
 • Diss lines.
 • Best 2018.
 • Mindestlohn ab 18.
 • Wie merke ich dass mein arbeitskollege auf mich steht.
 • Alfa laval flow.
 • Html definition list.
 • Großbritannien news.
 • Ruhestörung strafe.
 • Nigrin scheibenversiegelung.
 • Telekom mobile encryption app.
 • Adore film wiki.
 • Mieterstrom grundversorgung.
 • Vogelbeerschnaps kaufen.
 • Baltz modenschau.
 • Online handel deutschland statistik.
 • Truthahn geschichte.
 • Meinonlinebüro login.
 • Jahreshoroskop löwe 2. dekade 2017.
 • Kinderbauernhof fröhlich.
 • Glas artikel de.
 • Wann wird der roggen geerntet.
 • Magersucht und bulimie gleichzeitig.
 • High school musical 3 stream.
 • Synonyme gehen.
 • Jugend debattiert bundesfinale 2014.
 • Guns n roses not in this lifetime setlist.
 • Elorating fide.
 • Panera bread deutschland.
 • Personal shopper film erklärung.
 • Villach on fire live stream.
 • Hip hop aschaffenburg.
 • Islam umgang mit ungläubigen.
 • Baum des lebens kette silber.
 • Waldsiedlung wandlitz plan.
 • Künstliche selektion beispiel.
 • Externe grafikkarte expresscard.
 • Chrom 3 zu chrom 6.